23.1.11

Special ALT Characters

Siguro usa ka sa sige'g pangutana kun giunsa pagbuhat sa uban ang mga Special Characters, ilabi na kadtong mga Facebook ug uban pang social network users.

Kining tsart sa ubos usa ka graphic image na nagpakita kun unsa ang hulagway sa mga characters.

Timan-i: Dili tanan programa, aplikasyon ug browsers makaila sa tanang naa sa Special ALT Characters.

Hinaut, kini nakahatag ug dugang kahibalo kaninyo. Malipayong Adlaw mga kaBISDAK!

No comments:

Post a Comment